Erişim alternatifleri arasında ne gibi farklar var

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

(Sürümler arası farklar)
Git ve: kullan, ara
1. satır: 1. satır:
Ülkemizden birden fazla erişim tipi ile İnternet dünyasına ulaşmak mümkündür. ADSL en çok bilinen ve kullanılan erişim tipidir. Bunu takip eden sıralayabileceğimiz VDSL , KabloNet (Kablo TV alt yapısı üzerinden erişim), G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya servis sağlayıcılara bağlanıp sonrasında İnternet e erişmek için kullanılan Kiralık Hat yoğun kullanılan diğier karasal İnternet erişim tipleridir. Bunun dışında daha çok mobil cihazlar üzerinden kullanmakta olduğumuz 3G GPRS ve bir önceki popüler erişim tipi olan EDGE teknolojisi yine bolca kullanılan İnternet erişim kanallarıdır. Son olarak en az kullanılan uydu üzerinden erişimi de, çoğunlukla VSAT veya tek yönlü sadece gelen trafik sağlayan uydu erişimi, bu sınıfa koymalıyız.
Ülkemizden birden fazla erişim tipi ile İnternet dünyasına ulaşmak mümkündür. ADSL en çok bilinen ve kullanılan erişim tipidir. Bunu takip eden sıralayabileceğimiz VDSL , KabloNet (Kablo TV alt yapısı üzerinden erişim), G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya servis sağlayıcılara bağlanıp sonrasında İnternet e erişmek için kullanılan Kiralık Hat yoğun kullanılan diğier karasal İnternet erişim tipleridir. Bunun dışında daha çok mobil cihazlar üzerinden kullanmakta olduğumuz 3G GPRS ve bir önceki popüler erişim tipi olan EDGE teknolojisi yine bolca kullanılan İnternet erişim kanallarıdır. Son olarak en az kullanılan uydu üzerinden erişimi de, çoğunlukla VSAT veya tek yönlü sadece gelen trafik sağlayan uydu erişimi, bu sınıfa koymalıyız.
-
Bireysel pazarı hedefleyen ADSL, VDSL ve KabloNet tipi İnternet erişimlerinin uygun fiyatları ve bu yüzden her tip tüketici kesimi tarafından tercih edilmeleri, pazarın en fazla kullanılan erişim tipleri olmalarını sağlamıştır. Fiyatlarının uygun olması bu tip erişimleri kullanan işletmenin İnternete ne kadar bağlı veya bağımlı olduğu gerçeğine göre fiyat/performans larını iyi seviyede tutmaktadır. Bu sözü örneklemek gerekirse, İnternet erişiminde mesai saatinde olabilecek rastgele iki saatlik bir kesintinin kuruma ne kadar etki edeceğini düşünün. Fiyatın makul olmasının bir diğer sebebi bu erişim tiplerinin giden ve gelen bilgileri aynı hızda yolculuk ettirmemeleridir. Çoğunlukla 1/4 oranında giden veri ile gelen veri yolları arasında fark vardır. Değişen tiplere göre 1/8, 1/10 veya 1/16 olarak da farklı gösterebilir. Bu kullanıcısını iki şekilde etkiler. Gönderim yapılan veri fazla ve sıklıkla yapılıyor ise kullanıcı işini görmek için çok zaman harcayacaktır. Bu yavaşlık sizin için kabul edilebilir bir zaman kayıbı ise sorunda yok demektir. Son olarak bu erişimlerin size bağlanması için kullanılan telefon ve kablo tv alt yapısından oluşan avantaj ve dezavantajlara değinmeliyiz. Kablolu telefon şu an en kolay erişilebilen İnternet alt yapısı modelidir. Kablo tv ise sadece bulunduğu bölgelerde KabloNet erişimi için alt yapı olarak kullanılır. Siz telefon veya kablo tv kullanırken hangi sıklıkta problemle karşılaşıyorsanız aynı zamanlarda İnternet erişiminizinde problemli olacağını kabul ederek bu hizmetleri kullanmalısınız. Çünkü ADSL, VDSL ve KabloNet kendilerine özel bir alt yapı veya kablo üzerinde değil karasal telefon veya kablo tv alt yapısı üzerinde çalışır.
+
Bireysel pazarı hedefleyen '''ADSL, VDSL ve KabloNet''' tipi İnternet erişimlerinin uygun fiyatları ve bu yüzden her tip tüketici kesimi tarafından tercih edilmeleri, pazarın en fazla kullanılan erişim tipleri olmalarını sağlamıştır. Fiyatlarının uygun olması bu tip erişimleri kullanan işletmenin İnternete ne kadar bağlı veya bağımlı olduğu gerçeğine göre fiyat/performans larını iyi seviyede tutmaktadır. Bu sözü örneklemek gerekirse, İnternet erişiminde mesai saatinde olabilecek rastgele iki saatlik bir kesintinin kuruma ne kadar etki edeceğini düşünün. Fiyatın makul olmasının bir diğer sebebi bu erişim tiplerinin giden ve gelen bilgileri aynı hızda yolculuk ettirmemeleridir. Çoğunlukla 1/4 oranında giden veri ile gelen veri yolları arasında fark vardır. Değişen tiplere göre 1/8, 1/10 veya 1/16 olarak da farklı gösterebilir. Asenkron hat olarak tabir edilen bu özellik kullanıcısını iki şekilde etkiler. Gönderim yapılan veri fazla ve sıklıkla yapılıyor ise kullanıcı işini görmek için çok zaman harcayacaktır. Bu yavaşlık sizin için kabul edilebilir bir zaman kayıbı ise sorunda yok demektir. Son olarak bu erişimlerin size bağlanması için kullanılan telefon ve kablo tv alt yapısından oluşan avantaj ve dezavantajlara değinmeliyiz. Kablolu telefon şu an en kolay erişilebilen İnternet alt yapısı modelidir. Kablo tv ise sadece bulunduğu bölgelerde KabloNet erişimi için alt yapı olarak kullanılır. Siz telefon veya kablo tv kullanırken hangi sıklıkta problemle karşılaşıyorsanız aynı zamanlarda İnternet erişiminizinde problemli olacağını kabul ederek bu hizmetleri kullanmalısınız. Çünkü ADSL, VDSL ve KabloNet kendilerine özel bir alt yapı veya kablo üzerinde değil karasal telefon veya kablo tv alt yapısı üzerinde çalışır.
 +
 
 +
Kurumsal pazarı hedefleyen G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden servis sağlayıcısına erişerek kullanılan İnternet erişimleri farklı avantajlar sağlar. Bu tip erişimlerin ortak noktası senkron olmaları yani giden ve gelen verilerin aynı kapasiteli veri yolunda yolculuk etmeleridir. Veri iletişim hızı ne olursa olsun giden ve gelen veriler aynı büyüklükte veri yolu ile kullanıcıdan çıkar veya gelir. en uygun maliyet ile kullanılabileni G.SHDSL dir. Kurulum, aylık maliyet ve ilk donanım yatırımı açısından en ucuz ürün G.SHDSL dir. 2011 yılı sonu itibari ile ülkemizde azami 2 Mbit/s kapasite standardında sağlanmaktadır. Ucuzluk sebebi daha yeni bir teknoloji olması ve işletmeci açısından ADSL ile aynı yatırım üzerinde çalıştırılablir olmasından gelir. Kararlılık açısından daha eski teknolojiler olan Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden İnternet erişimine yakın bir değere sahiptir. Fakat ADSL omurgası üzerinde yapılan çalışmalardan şanssız kesintiler yaşanma ihtimali biraz daha fazladır. Frame Relay ve Kiralık Hat daha eski bağlantı yöntemleridir ve kurulum, aylık işletme ve donanımsal yatırım açısından daha pahalıdır. Standartlar bu tip hatları kullanmayı mecbur tutuyor ise veya başka alternatif olmaması durumunda tercih edilir hale gelinmiştir.

Sayfanın 10:09, 9 Kasım 2011 tarihindeki hali

Ülkemizden birden fazla erişim tipi ile İnternet dünyasına ulaşmak mümkündür. ADSL en çok bilinen ve kullanılan erişim tipidir. Bunu takip eden sıralayabileceğimiz VDSL , KabloNet (Kablo TV alt yapısı üzerinden erişim), G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya servis sağlayıcılara bağlanıp sonrasında İnternet e erişmek için kullanılan Kiralık Hat yoğun kullanılan diğier karasal İnternet erişim tipleridir. Bunun dışında daha çok mobil cihazlar üzerinden kullanmakta olduğumuz 3G GPRS ve bir önceki popüler erişim tipi olan EDGE teknolojisi yine bolca kullanılan İnternet erişim kanallarıdır. Son olarak en az kullanılan uydu üzerinden erişimi de, çoğunlukla VSAT veya tek yönlü sadece gelen trafik sağlayan uydu erişimi, bu sınıfa koymalıyız.

Bireysel pazarı hedefleyen ADSL, VDSL ve KabloNet tipi İnternet erişimlerinin uygun fiyatları ve bu yüzden her tip tüketici kesimi tarafından tercih edilmeleri, pazarın en fazla kullanılan erişim tipleri olmalarını sağlamıştır. Fiyatlarının uygun olması bu tip erişimleri kullanan işletmenin İnternete ne kadar bağlı veya bağımlı olduğu gerçeğine göre fiyat/performans larını iyi seviyede tutmaktadır. Bu sözü örneklemek gerekirse, İnternet erişiminde mesai saatinde olabilecek rastgele iki saatlik bir kesintinin kuruma ne kadar etki edeceğini düşünün. Fiyatın makul olmasının bir diğer sebebi bu erişim tiplerinin giden ve gelen bilgileri aynı hızda yolculuk ettirmemeleridir. Çoğunlukla 1/4 oranında giden veri ile gelen veri yolları arasında fark vardır. Değişen tiplere göre 1/8, 1/10 veya 1/16 olarak da farklı gösterebilir. Asenkron hat olarak tabir edilen bu özellik kullanıcısını iki şekilde etkiler. Gönderim yapılan veri fazla ve sıklıkla yapılıyor ise kullanıcı işini görmek için çok zaman harcayacaktır. Bu yavaşlık sizin için kabul edilebilir bir zaman kayıbı ise sorunda yok demektir. Son olarak bu erişimlerin size bağlanması için kullanılan telefon ve kablo tv alt yapısından oluşan avantaj ve dezavantajlara değinmeliyiz. Kablolu telefon şu an en kolay erişilebilen İnternet alt yapısı modelidir. Kablo tv ise sadece bulunduğu bölgelerde KabloNet erişimi için alt yapı olarak kullanılır. Siz telefon veya kablo tv kullanırken hangi sıklıkta problemle karşılaşıyorsanız aynı zamanlarda İnternet erişiminizinde problemli olacağını kabul ederek bu hizmetleri kullanmalısınız. Çünkü ADSL, VDSL ve KabloNet kendilerine özel bir alt yapı veya kablo üzerinde değil karasal telefon veya kablo tv alt yapısı üzerinde çalışır.

Kurumsal pazarı hedefleyen G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden servis sağlayıcısına erişerek kullanılan İnternet erişimleri farklı avantajlar sağlar. Bu tip erişimlerin ortak noktası senkron olmaları yani giden ve gelen verilerin aynı kapasiteli veri yolunda yolculuk etmeleridir. Veri iletişim hızı ne olursa olsun giden ve gelen veriler aynı büyüklükte veri yolu ile kullanıcıdan çıkar veya gelir. en uygun maliyet ile kullanılabileni G.SHDSL dir. Kurulum, aylık maliyet ve ilk donanım yatırımı açısından en ucuz ürün G.SHDSL dir. 2011 yılı sonu itibari ile ülkemizde azami 2 Mbit/s kapasite standardında sağlanmaktadır. Ucuzluk sebebi daha yeni bir teknoloji olması ve işletmeci açısından ADSL ile aynı yatırım üzerinde çalıştırılablir olmasından gelir. Kararlılık açısından daha eski teknolojiler olan Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden İnternet erişimine yakın bir değere sahiptir. Fakat ADSL omurgası üzerinde yapılan çalışmalardan şanssız kesintiler yaşanma ihtimali biraz daha fazladır. Frame Relay ve Kiralık Hat daha eski bağlantı yöntemleridir ve kurulum, aylık işletme ve donanımsal yatırım açısından daha pahalıdır. Standartlar bu tip hatları kullanmayı mecbur tutuyor ise veya başka alternatif olmaması durumunda tercih edilir hale gelinmiştir.