Erişim alternatifleri arasında ne gibi farklar var

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara

Ülkemizden birden fazla erişim tipi ile İnternet dünyasına ulaşmak mümkündür. ADSL en çok bilinen ve kullanılan erişim tipidir. Bunu takip eden sıralayabileceğimiz VDSL , KabloNet (Kablo TV alt yapısı üzerinden erişim), G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya servis sağlayıcılara bağlanıp sonrasında İnternet e erişmek için kullanılan Kiralık Hat yoğun kullanılan diğier karasal İnternet erişim tipleridir. Bunun dışında daha çok mobil cihazlar üzerinden kullanmakta olduğumuz 3G GPRS ve bir önceki popüler erişim tipi olan EDGE teknolojisi yine bolca kullanılan İnternet erişim kanallarıdır. Son olarak en az kullanılan uydu üzerinden erişimi de, çoğunlukla VSAT veya tek yönlü sadece gelen trafik sağlayan uydu erişimi, bu sınıfa koymalıyız.


Bireysel pazarı hedefleyen ADSL, VDSL ve KabloNet tipi İnternet erişimlerinin uygun fiyatları ve bu yüzden her tip tüketici kesimi tarafından tercih edilmeleri, pazarın en fazla kullanılan erişim tipleri olmalarını sağlamıştır. Fiyatlarının uygun olması bu tip erişimleri kullanan işletmenin İnternete ne kadar bağlı veya bağımlı olduğu gerçeğine göre fiyat/performans larını iyi seviyede tutmaktadır. Bu sözü örneklemek gerekirse, İnternet erişiminde mesai saatinde olabilecek rastgele iki saatlik bir kesintinin kuruma ne kadar etki edeceğini düşünün. Fiyatın makul olmasının bir diğer sebebi bu erişim tiplerinin giden ve gelen bilgileri aynı hızda yolculuk ettirmemeleridir. Çoğunlukla 1/4 oranında giden veri ile gelen veri yolları arasında fark vardır. Değişen tiplere göre 1/8, 1/10 veya 1/16 olarak da farklı gösterebilir. Asenkron hat olarak tabir edilen bu özellik kullanıcısını iki şekilde etkiler. Gönderim yapılan veri fazla ve sıklıkla yapılıyor ise kullanıcı işini görmek için çok zaman harcayacaktır. Bu yavaşlık sizin için kabul edilebilir bir zaman kayıbı ise sorunda yok demektir. Son olarak bu erişimlerin size bağlanması için kullanılan telefon ve kablo tv alt yapısından oluşan avantaj ve dezavantajlara değinmeliyiz. Kablolu telefon şu an en kolay erişilebilen İnternet alt yapısı modelidir. Kablo tv ise sadece bulunduğu bölgelerde KabloNet erişimi için alt yapı olarak kullanılır. Siz telefon veya kablo tv kullanırken hangi sıklıkta problemle karşılaşıyorsanız aynı zamanlarda İnternet erişiminizinde problemli olacağını kabul ederek bu hizmetleri kullanmalısınız. Çünkü ADSL, VDSL ve KabloNet kendilerine özel bir alt yapı veya kablo üzerinde değil karasal telefon veya kablo tv alt yapısı üzerinde çalışır.


Kurumsal pazarı hedefleyen G.SHDSL, Metro Ethernet, Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden servis sağlayıcısına erişerek kullanılan İnternet erişimleri farklı avantajlar sağlar. Bu tip erişimlerin ortak noktası senkron olmaları yani giden ve gelen verilerin aynı kapasiteli veri yolunda yolculuk etmeleridir. Veri iletişim hızı ne olursa olsun giden ve gelen veriler aynı büyüklükte veri yolu ile kullanıcıdan çıkar veya gelir. en uygun maliyet ile kullanılabileni G.SHDSL dir. Kurulum, aylık maliyet ve ilk donanım yatırımı açısından en ucuz ürün G.SHDSL dir. 2011 yılı sonu itibari ile ülkemizde azami 2 Mbit/s kapasite standardında sağlanmaktadır. Ucuzluk sebebi daha yeni bir teknoloji olması ve işletmeci açısından ADSL ile aynı yatırım üzerinde çalıştırılablir olmasından gelir. Kararlılık açısından daha eski teknolojiler olan Frame Relay veya Kiralık Hat üzerinden İnternet erişimine yakın bir değere sahiptir. Fakat ADSL omurgası üzerinde yapılan çalışmalardan şanssız kesintiler yaşanma ihtimali biraz daha fazladır. Frame Relay ve Kiralık Hat daha eski bağlantı yöntemleridir ve kurulum, aylık işletme ve donanımsal yatırım açısından daha pahalıdır. Standartlar bu tip hatları kullanmayı mecbur tutuyor ise veya başka alternatif olmaması durumunda tercih edilir hale gelinmiştir. Metro Ethernet yakın dönemde kullanılmaya başlanmış ve çok yüksek kapasite taleplerini geçmişe göre daha makul maliyetlerle karşılayabilerek popüler bağlantı modeli haline gelmiştir. Yüksek kapasiteli olarak satın alabildiğiniz gibi 5 Mbit/s gibi düşük hızlarda da kullanmaya başlayabilirsiniz. Kapasite dışında çalıştığı Fiber Optik kablo omurgasının ve bağlı olduğu donanımların getirdiği yolculuk süresinin hızlı olması en önemli özelliğidir. Metro Ethernet üzerinde yolculuk yapan veri hem hızlı hareket eder hem de veriyolu daha geniştir. Aynı anda seyahat edebilen veri miktarı daha fazla olabilmekte ve omurga içinde bir noktadan diğerine 1 ms nin altında veri yolculuğu mümkün olabilmektedir. Elbette bu avantajlar fiyat olarak her anlamda en pahalı alternatif olduğu gerçeğini de birlikte getirir.


Karasal erişim alternatifinin olmadığı noktalarda GSM operatör alt yapısında 3G protokolü kullanarak GPRS üzerinden İnternete erişim yaygın kullanılan bir opsiyondur. Daha çok kurumsal mobil kullanıcıların ve bireysel cep telefonu abonelerinin kullandığı bu erişim, günümüzde iş yapılabilir kapasite ve hızda satın alınabilmektedir. Uç ofis veya saha ofisi olarak nitelenebilecek tipteki kullanım için ideal erişim tipidir. Genelde kullanacak kişilerin bu alt yapıya erişim için yapacağı donanım yatırımı aboneliklerde alınan taahhüt sayesinde ücretsiz karşılandığı için yatırımı da ucuz olmaktadır. Bu tip erişim yine asenkron olarak nitelenir ve hizmeti veren operatör tarafından giden gelen veri hızı ayarlanır.


Uydu üzerinden İnternet erişimi son 10 yılda kullanımı yaygınlaşan GSM operatör ağlarından dolayı iyice azalmıştır. Bu sebeple hem pahalı kalmakta hem de belirli bir yere sabitlenen uydu istasyonu kullanımı gerektiği için tercih edilmemektedir. Yine de bu tip erişim özel sebepler veya güvenlik gereksinimleri yüzünden kullanılmaktadır. Felaket durumunda çalışmaya devam etmek için en çok tercih edilen erişimdir. Karasal bir kablolama veya karada bir yere bağlanma zorunluluğu olmadığı için bir çok kurumun felakat senaryonusunda son nokta olarak satın alınıp kullanılmaya devam edilmektedir.


Bu erişim tiplerine alternatif olarak sayılabilecek daha eski veya artık kullanılmayan servislere neredeyse erişmek imkansız hale gelmiştir. PSTN yani normal telefon üzerinden yahut ISDN yani dijital telefon servisi üzerinden İnternete erişim çok kısa bir süre önce kullanılabilir olduğu halde şimdi neredeyse hatırlanmaz hale gelmiştir. Buna en büyük sebep sürekli bağlı olma ihtiyacı ve ulaşılan verinin değişen mahiyetinin trafik miktarını ciddi şekilde artırmış olmasıdır.