E-posta hizmeti alırken neleri değerlendirmemiz gerekir

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara

İlandır : Kurumsal E-mail Hosting Hizmeti için tıklayınız - uZmanPosta

link=http://www.uzmanposta.com


Önceden e-posta kullandı iseniz ücret ödeyerek e-posta hizmeti alacağınız zaman, değerlendirme yapacağınız kriterler konusunda bir takım fikirleriniz vardır. Farklı hizmetler kullanıkça da bu bilgi birikiminiz kendiliğinden artacaktır. Ücretsiz e-posta kullanmak ile ücret ödeyerek kullanmak arasında öncelikle parasal bir fark bulunuyor. Bu durumda aranacak özellikler de ödenen bedele göre farklılıklar gösterecektir. Giriş seviyesinden başlayıp profesyonel e-posta servislerine kadar alınabilecek hizmet özelliklerini kısaca sıralayalım.

İnternet ile ilgili servis alırken ön kabul olarak sürekli erişilebilirlik olacağı düşünülür. Fakat erişim veya alınan hizmetler açısından "kesinti" ler, İnternet hayatının bir parçasıdır. Aslında hizmetlerin çalıştığı sürelere oranla bu kesintiler çok küçük kalmaktadır fakat önemli bir mesaj beklerken yaşanacak 30 dakikalık kesinti ve bir kaç hafta sonra tekrar olabilecek kısa süreli ikinci bir kesinti, size "hizmet sürekli kesiliyor" duygusunu yaşatır. Bu yüzden alacağınız servisin süreklilik taahhütütü ve ölçülebilirliği ilk sorgulamanız gereken şeydir. Servis sağlayıcınızın süreklilik yüzdesini nerede ve hangi aralıklar ile beyan ettiğini de ögrenip servis kalitesini ölçebilirsiniz. Makul bir servis sağlayıcı kurumun %99 ve üzerinde bir servis sürekliliği seviyesini taahhüt etmesi gerekir.

İkinci konu aldığınız hizmete hangi yöntemler ile ulaşabildiğiniz konusudur. Giriş seviyesi bir e-posta servisinin POP3 ve SMTP protokolleri ile ulaşılabilir olması gerekir. Bu protokoller ile hizmet alırken kendi sisteminiz ile e-postalara ulaşabilirsiniz. O yüzden hizmetlerin bir de web arayüzü ile ulaşılabilen e-posta okuma, gönderme ve silme gibi temel fonksiyonları içeren webmail portali olmalıdır. Bunların dışında ise yönetici tarafından kullanılacak yeni e-posta açma, eskilerini silme ve benzeri işlerin yapılabildiği bir yönetim paneli, sizin hizmetleri yönetmeniz açısından çok değerlidir.

Giriş seviyesi diyebileceğimiz bir hizmette, yukarıda anlatılan özelliklerden sonra alınan servislerin sayısal büyüklüklerini değerlendirmek gerekir. E-posta hesaplarının kaç adet olacağı, adet başına ne kadar disk alanı kullanılabildiği, toplam disk alanının kullanıcılar arasında paylaştırılabilir olması, günlük veya aylık bir e-posta gönderim limiti olup olmadığı ve nihayetinde aylık bir trafik limiti var ise bunun ne kadar olduğu bilinmelidir. Bunlar diğer konulardan daha önemli gibi görünse de aslında sizin kullanım alışkanlıklarınıza uyup uymadığı dışında bir önemi yoktur. Çünkü öncelikle esas olan hizmetten memnun kalmanızdır, diğer büyüklükler daha fazla ödeyerek satın alınbilir.

E-posta servislerinde hizmetler çeşitlendikce ödenen bedeller de artar. Orta ve profesyonel seviye diyebileceğimiz hizmetlerde, sadece e-posta hizmeti değil bunların yanında grup çalışma araçları diye nitelendirebileceğimiz servisler de hizmetlerin içine girer. Ayrıca e-postalarınızın bulunduğu sunucunun sadece size hizmet edeceği, spam ve benzeri tehlikelerden profesyonel ürünler ile korunduğunuz, kesinti anında ikinci bir noktadan ulaşabileceğiniz servisleri almanız mümkündür.