5651 Sayılı Kanun Yasa Nedir

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara

5651 Sayılı Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bahsi geçen kanun numarası ve 4 Mayıs 2007 tarihinde TBMM yayını ile kabul edilmiştir.

5651 nolu kanunun yayın tarihi ise 23 Mayıs 2007 olup 26530 sayılı Resmi Gazete baskısında bulunmaktadır. Kanunun başlığı

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 

şeklindedir. Kanunun amaç ve kapsamı

"içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet
ortamında işlenen belirli suçlara içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadelete ilişkin esas ve usülleri"

düzenlemektir.