5651 Log Uygulamaları Nelerdir

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara

5651 nolu kanun uyarınca tutulması öngörülen kullanıcıların İnternet erişim trafikleri için özel bir uygulama bulunmamaktadır. Aslında bu işlemi yapacak olan uygulama standart log sunucusundan başka bir şey değildir. 5651 nolu yasa bu konuda şeklen bazı düzenlemeler getirmiş olsa da http proxy server yani http vekil sunucusu olarak nitelendirilen yazılımların log çıktıları bu yasaya uygun trafik çıktısı olarak kabul edilebilir. Bu proxy yazılımları ile sadece İnternet erişimi sırasında kullanıcıların gittiği web sitelerinin oluşturduğu trafik loglanabilir. Oysa 5651 numaralı yasanın TİB yani Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yapılan yorumunda tutulması gereken log yani günlüklerin IP dağıtım logları olarak belirtildiğini görebilirsiniz. Bunun tutulabilmesi içinde IP dağıtım servisi olarak bilinen DHCP sunucu servisinin loglarının tutulması gerekir.

Bu durumda meseleyi dört başlık altında incelersek 5651 Log uygulamalarının yasaya uygun olarak neler olabileceği çıkarımını doğru şekilde yapmış oluruz. Sırası ile ;

1 - Kurum içinde kullanılan IP dağıtım sunucusuna ait IP dağıtım loglarının tutulabilir bir şekilde olması
2 - Kurum içindeki bilgisayarların bir vekil sunucu kullanarak İnternete erişmeleri ve bu sayede loglarının tutulabilir olması
3 - Kurum içinde yukarıda bahsi geçen logların tutulmasını sağlayacak bir log sunucusunun olması
4 - Tüm bu parçaların düzgün bir şekilde çalışması ve kullanıcıların istismar edemeyeceği şekilde kurgulanmış olmaları

gereklidir. Ancak bu şekilde 5651 Log yasası olarak nitelendirilen kanunun gerekleri tümüyle yerine getirilmiş olur.

Yukarıda anlatılanların tümü kurum içinde 5651 nolu kanun gereği izleme amaçlı yapılması gerekenlerdir ve hiç bir şekilde kullanıcıların internet engellenmesi yani erişim kısıtlaması yoktur. Bu da kendi başına anlatılıp yorumlanması gereken tümüyle ayrı bir konudur.