İnternet nedir

wiki.internet.gen.tr, özgür ansiklopedi

Git ve: kullan, ara

İnternet, birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır.

İnternet, insanların her geçen gün gittikçe artan "üretilen bilgiyi saklama/paylaşma ve ona kolayca ulaşma" istekleri sonrasında ortaya çıkmış bir teknolojidir. Bu teknoloji yardımıyla pek çok alandaki bilgilere insanlar kolay, ucuz, hızlı ve güvenli bir şekilde erişebilmektedir. İnternet'i bu haliyle bir bilgi denizine, büyükçe bir kütüphaneye benzetebiliriz.

İlk tohumları 1969 yılında Amerikan hükümeti tarafından ARPA adı verilen araştırma kurumu tarafından atılmıştır. Ana amacı üniversitler arası enformasyon akışını sağlamaktır. ARPANET adı verilen bu ağın çok önemli bir yan kazancı, aynı enformasyonun farklı bağlantılar üzerinden birden fazla noktaya ulaşabilmesi olmuştur. Böylece iki nokta arasındaki bağlantı bir sebeple kopsa bile farklı noktaların birbirleri ile olan bağlantıları veri akışının kopan iki nokta arasında da devam etmesini sağlanabilmiştir.

Resim:kesintisizbaglanti.jpg

Bugün artık İnternet dünya insanlarına mal olmuş ve tamamen halka açık hale gelmiştir. Bir çok kişisel amaçlı faydanın yanında küçüğünden büyüğüne ticari şirketler ticari amaçlı olarak İnterneti birinci iletişim aracı olarak kullanmaya başlamıştır. İnternet gibi tümü ile açık bir ağ modeli günümüzde iki yeni ağ konseptine daha öncelik etmiştir. Bunlardan birincisi intranet olarak adlandırılır ve bir kuruma, zümreye veya kapalı topluluğa hizmet veren diye niteleyebileceğimiz küçük İnternet modelidir. İkincisi ise extranet olarak adlandırılı ve aynı küçük ağın yine halka kapalı ama kurum kontrolünde daha fazla ve "yabancı" diye nitelendirebileceğimiz topluluğa hizmet veren modelidir. |

Tüm İnternet TCP/IP adını verdiğimiz Transmisyon Kontrol protokolü/İnternet Protokolü ikilisi ile çalıştırılmaktadır. Bu protokol dünya genelinde telekom hizmeti veren şirketlerin veri haberleşmesi için ortak kullandığı dil olarak kabul edilmiştir. Böylece ilk kullanım amacı üniversitelerin haberleşmesi olan ARPA ağı, dünya genelindeki telekom şirketlerinin birlikte oluşturdukları en büyük haberleşme ağına dönüşmektedir.